Jak souvisí Fukušima s českou realitou?

    • Místo slepé víry v bezpečnost potřebujeme seriózní debatu o energetické nezávislosti.
    • Zelení se soustředí na informovanost.

PRAHA, 17. 3. 2011 – Vyjadřujeme hlubokou lítost a sounáležitost se všemi obyvateli Japonska, které tato katastrofa zasáhla, a vyjadřujeme úctu všem, kdo v těchto chvílích nasazují své životy ke zmírnění jejích následků. Japonská tragédie potvrzuje, že jaderná energetika přesahuje horizont toho, za co je člověk schopen nést odpovědně důsledky, a proto ani nemůže být alternativou. Je nezbytné, aby ČR svůj postoj k tomuto zdroji energie přehodnotila. Současná úroveň vědeckého poznání při nejlepší vůli neumožňuje katastrofám podobným té fukušimské s jistotou předejít.

„Otázku jaderné bezpečnosti musí odpovědní politici přestat bagatelizovat a začít ji brát se vší vážností,“ říká předseda Strany zelených Ondřej Liška a pokračuje: „Japonská tragédie se bohužel stala děsivou připomínkou toho, jakým potenciálním nebezpečím jsme obklopeni. Vláda by měla přehodnotit svůj plán jaderné renesance a vydat se na cestu, která nás ve střednědobém horizontu dovede nezávislosti na jaderné energetice. Přitom realistické a na vědeckých poznatcích pevně založené scénáře, které nám umožní přechod na bezpečnější zdroje energie, známe už dnes, chybí však politická vůle vést o nich rozumnou a neideologickou debatu.“

Kvůli dlouhodobě nekritickému postoji politické elity k jádru u nás neprobíhá na téma energetické budoucnosti fakticky žádná diskuze. „Česko má přitom obrovský potenciál zvyšování energetické efektivity a snižování spotřeby v kombinaci s využitím obnovitelných zdrojů, díky kterému je schopna se bez jaderné energetiky obejít. Strana zelených se rozhodla vést dlouhodobou informační kampaň týkající se energetiky,“ doplňuje Ondřej Liška. O dalších detailech bude SZ informovat v následujících dnech.

„Evropská komise by ve spolupráci s členskými státy měla urychleně připravit a koordinovat kroky, které povedou k přechodu na bezpečnější zdroje energie . Tento plán by měl zahrnovat komplexní změnu orientace energetické politiky EU včetně legislativních opatření a finančních mechanismů, které povedou k podpoře efektivity a obnovitelných zdrojů. Cílem musí být maximální pokrytí energetických potřeb z obnovitelných zdrojů v roce 2050, který je podle renomovaných vědců i analytických agentur zcela realistický," představuje vizi zelených Ondřej Mirovský, člen předsednictva.

„Tyto dny svou tragikou potvrzují, že jádro není alternativou. Oceňujeme neúnavnou činnost aktivistů, kteří ve veřejném zájmu na hrozby spojené s jádrem poukazují. Jejich zesměšňování je projevem populismu a krajní nezodpovědnosti,“ doplňuje člen předsednictva Matěj Stropnický.


Partneři Fotovolt system s.r.o.

CENTROPOL IBC SOLAR SMA Fronius PV CYCLE

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CPedit TOPlist