Politici dali střešním fotovoltaickým instalacím zelenou, distributoři ne

Začátek roku 2011 přinesl novelu Zákona č. 180/2005 Sb., která jednoznačně dává zelenou malým střešním elektrárnám do 30 kW. Politická reprezentace dává jasně najevo, že tento směr bude podporovat.

Solární instalace na rodinných domcích totiž zvyšují energetickou bezpečnost a soběstačnost resp. nezávislost občanů na diktátu cen velkých výrobců, a snižují domácnostem účty za elektřinu. I nadále však v praxi nelze tyto malé střešní instalace připojit do distribuční sítě. Trvá totiž tzv. STOP-stav, který je podle zjištění České fotovoltaické průmyslové asociace (CZEPHO) protiprávní.

Provozovatel české přenosové soustavy (ČEPS) a distribuční společnosti 14. února 2010 zastavily vydávání smluv o připojení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů do přenosové soustavy. Tento stav nadále trvá, ačkoli nemá oporu v zákoně. Energetický zákon totiž zakládá každému právo připojit svou elektrárnu k elektrizační soustavě. Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů stanovuje navíc právo na přednostní připojení obnovitelných zdrojů energie. Státní ČEPS a distributoři elektřiny oba zákony porušují, když nepřipojují malé střešní solární elektrárny, neboť zákonné důvody pro takové jednání nejsou naplněny.

Zákonnými důvody pro nepřipojení elektrárny jsou

i) nedostatek kapacity sítě pro vyvedení výkonu konkrétní elektrárny nebo
ii) ohrožení spolehlivého provozu elektrizační sítě při připojení elektrárny.

Státní ČEPS a distributoři: zákon nás nezajímá a vysvětlovat nikomu nic nebudem

ČEPS a distributoři se při odmítání připojení opírají především o druhý důvod, zároveň jej však nejsou schopni pro jednotlivou elektrárnu prokázat. Ohrožení stability elektrizační soustavy by údajně mohlo nastat po připojení výkonu většího než je 2 268 MW. Tohoto čísla nicméně nebude v blízké budoucnosti dosaženo (a to ani v součtu s větrnými elektrárnami). V současné době je celkový instalovaný výkon fotovoltaických elektráren 1650 MW. Do tohoto údaje nejsou započteny doposud nepřipojené instalace o výkonu 130 MW. Toto číslo (2 268 MW) se navíc zakládá na vágní, nezveřejněné studii, kterou ale orgány ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetockých společností) odmítly na žádost CZEPHO poskytnout a zveřejnit. Přitom závěry publikované na stránkách ČSRES vykazují chyby a jsou tedy zcela nedůvěryhodné.

Neudržitelný plán NREAP

Díky opatřením vyplývajícím z novelizace zákona 180/2005 je riziko výpadku elektrizační soustavy z důvodu nestabilních zdrojů minimální, rozhodně ne vyšší než z tradičních zdrojů. Naopak, díky instalaci drobných decentralizovaných zdrojů se toto riziko zmenšuje. Od 1. 3. 2011 budou totiž podporovány pouze malé střešní instalace, vyrobená elektřina tak bude spotřebována v místě výroby. Dostane se tedy maximálně na úroveň distribuční sítě a elektrizační soustavu nejen nezatíží, naopak jí odlehčí. Problémem pro realizaci malých, střešních solárních elektráren je také Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů (NREAP), přijatý v srpnu 2010. Ten počítá s nárůstem výkonu solárních elektráren o pouhých 5 MW ročně na 1 695 MW v roce 2020, což znamená minimální růst tohoto trhu - například 1 000 malých instalací o velikosti 5kW na rodinných domcích a práce cca pro dvě instalační firmy.

NREAP stanoví stropy pro jednotlivá OZE bez ohledu na jejich skutečný potenciál. Závěry NREAP jsou přitom v příkrém rozporu s původní studií Nezávislé energetické komise (tzv. Pačesovy komise), která počítá s ročním přírůstkem 50 - 120 MWp ze solárních zdrojů. Podle názoru Czech RE Agency (CZREA) je takový rozvoj sektoru udržitelný jak s ohledem na kapacitu výrobních firem v České republice, tak z hlediska obchodní bilance nebo dopadu na koncové odběratele. Dopad na cenu elektřiny pro domácnosti by byl asi 1 haléř na 1KWh ročně.

Nezávislost, svobodné podnikání a rozhodování překážejí

Dopady STOP-stavu jsou dalekosáhlé, zejména pro drobné podnikatele v sektoru: instalační a montážní firmy, dodavatele komponentů apod. CZEPHO eviduje stovky subjektů, které krachují v těchto měsících. Zároveň je tento postoj v rozporu s celosvětovým trendem a s doporučeními Evropské unie o podpoře obnovitelných zdrojů a znemožňuje tak energetickou soběstačnost občanů.

Jako další krok chystá asociace CZEPHO podání stížnosti Evropské komisi, kde chce poukázat na protiprávní situaci v České republice. Chce upozornit na rozpor se záměry EU a závazky České republiky.

Kdo je CZEPHO

CZEPHO je nevládní, nezisková asociace, která se zaměřuje na podporu rozvoje českého fotovoltaického trhu.


Partneři Fotovolt system s.r.o.

CENTROPOL IBC SOLAR SMA Fronius PV CYCLE

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CPedit TOPlist